Voor bedrijven

Voor bedrijven

Bedrijven kunnen sinds 2010 ook reflexzonetherapie inzetten om ziekteverzuim te voorkomen en terug te dringen. De VNRT heeft een overeenstemming bereikt met de belastingdienst om reflexzonetherapie onder bepaalde voorwaarden te zien als vrije arboverstrekking. Dit besluit is landelijk van toepassing. Zeker in tijden waarin fors bezuinigd moet worden, is dit goed nieuws, het is tenslotte  in ieders belang dat werknemers gezond en gemotiveerd aan het werk blijven en resultaten die worden geboekt zijn veelal erg positief!

Een reflexzonebehandeling is fiscaal aantrekkelijk voor werkgevers!
Indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, wordt de behandeling door de belastingdienst als een vrije verstrekking beschouwd en is daarmee aftrekbaar van de loonbelasting. Tevens kan de in rekening gebrachte BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.
Een reflexzonebehandeling is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

  • de werkgever heeft een arboplan;
  • de reflexzonebehandeling maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan;
  • de reflexzonebehandeling vindt tijdens werktijd plaats;
  • de werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd;
  • er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Voor meer informatie zie:https://www.vnrt.nl/voorverwijzers/fiscaalaantrekkelijk/ 

N.B. Een behandeling in het bedrijfsleven duurt  ca. 30 minuten.

Reacties zijn gesloten.