Over mij

Mijn naam is Naomi Patijn.

Ziekte en gezondheid en het hierbij hand in hand gaan van zowel reguliere- als alternatieve inzichten, hebben altijd mijn warme belangstelling genoten.

Op 9 juni 2011 heb ik de erkende, 4-jarige opleiding tot reflexzonetherapeut afgerond bij Instituut Kosmos te Eindhoven.

Tevens ben ik in het bezit van hoogwaardige Bicom bioresonantie frequentieapparatuur en heb ik mij middels verschillende cursussen op dit gebied bekwaamd tot basistherapeut.

Naast mijn gedegen kennis en kunde als het om deze disciplines gaat, ben ik ervaringsdeskundig op het gebied van ziekte en het zoeken naar genezing binnen zowel het reguliere- als alternatieve circuit en heb zo een eigen visie en behandelstrategie kunnen ontwikkelen, waarin verschillende alternatieve behandelwijzen (m.n. reflexzonetherapie en bioresonantie) zijn geïntegreerd en de mens in zijn totaliteit centraal staat.

Dit alles maakt dat ik een unieke, op de individuele behoeftes van de cliënt afgestemde behandeling kan bieden.

Omdat ik als geen ander weet hoe het is om te moeten worstelen met klachten en het vinden van de weg binnen het doolhof van de (alternatieve) geneeskunde, ligt mijn grootste passie en daarmee drijfveer bij het mensen verder op weg helpen middels mijn opgedane ervaring, kennis en kunde en zie ik het als een uitdaging de brug tussen de reguliere- en alternatieve geneeskunde verder te versterken.

Reacties zijn gesloten.