Klachtenreglement

Klachtenreglement

Heeft u een klacht, dan hoor ik dat graag en kunnen we kijken of we samen tot een oplossing kunnen komen.

Indien we er samen niet uitkomen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsvereniging VNRT https://www.vnrt.nl/clienten/klachtenregeling/ of u kunt zich wenden tot de SCAG https://www.scag.nl . Dit is het centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg.

(klik op link met rechter muisknop -> openen in nieuw tabblad)

In het kader van de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is Sanobalans via de beroepsvereniging aangesloten bij de SCAG.

Reacties zijn gesloten.