Welkom

Welkom

In oktober 2011 heeft Sanobalans, praktijk voor reflexzonetherapie en bioresonantie, haar deuren in Eindhoven geopend.

In onze maatschappij kampt een steeds groter wordende groep mensen met (chronische) klachten, waarvan de oorzaak binnen het reguliere circuit niet altijd te achterhalen- of veelal niet (meer) behandelbaar is.
Logisch gevolg is in dat mensen vaker hun heil zoeken binnen het alternatieve circuit, de vraag naar andere vormen van “diagnostiek”, behandeling en artsen/therapeuten met een gedegen kennis en ervaring op dit gebied is dus groot.

Sanobalans probeert op deze vraag in te spelen, door naast een gedegen kennis en kunde als het om de disciplines reflexzonetherapie en bioresonantie gaat, de mens in zijn totaliteit centraal te stellen en een unieke, op de individuele behoeftes afgestemde behandeling te bieden, waardoor het slagingspercentage aanzienlijk wordt vergroot.

Reacties zijn gesloten.